Over Tantra

“Wat is het centrale onderwerp van Tantra?”

Het antwoord ben jij!
Jij bent het centrale onderwerp van Tantra: wat je nu bent, wat er in jou verborgen zit dat kan groeien en wat je kunt zijn.

Tantra is een spirituele stroming waarvan de eerste sporen teruggaan tot bijna vijfduizend jaar geleden. Tantra is de directe ontmoeting met de werkelijkheid. Tantra gaat over het leven zelf. Ik zou wel durven zeggen; Tantra is het leven zelf. Op dit pad kun je jezelf rechtstreeks ontmoeten. Zonder poespas en to the point. Tegelijkertijd omvat Tantra alles. Het is ‘all-inclusive’. Het is een waar avontuur dat je met jezelf aan gaat.

Zelfonderzoek & ja zeggen

Binnen Tantra staat het zelfonderzoek centraal. De werkelijkheid wil gekend worden en er is een drijfveer om het leven te kennen en in al haar volheid te beleven. Tantra kan een diepe liefde in zich dragen voor liefde. Het ondoorgrondelijke willen doorgronden. Tantra vraagt om een diepe en volledige ja, om aanwezig te zijn met alles wat je in jezelf opmerkt. Het vraagt om een grote bereidheid om te voelen, kijken en ervaren. Los van het feit of de ervaring aangenaam is of niet. Daardoor ontstaat ruimte voor groei en transformatie.

Tantra is de onmiddellijke en directe ervaring van dat wat er is. Welke smaak, karakter, betekenis, gevoel, aard of orde deze ervaring ook is. Het kan zijn, dat je brandt van verlangen, brandt in pijn, bibbert van angst, tot aan een extatisch, euforisch, verrukt, intens blij gevoel. Of juist een immense stilte. Jouw lichaam is een poort naar jouw zintuigen, gedachten, emoties en sensaties.

Door ja te zeggen tegen wat er is, ga je veel, zo niet alles, ontmoeten.

Tantra is geen techniek, maar meer een meditatie. Het is niet hoofdgericht, maar een ontspanning in het hart.

Het woord Tantra is Sanskriet voor expansie (tan) en bevrijding (tra). Er is iets dat uitdijt, dat groeit en tegelijkertijd is er ook de ruimtelijkheid waarin het gebeurt.

Ik voel me dankbaar en ik ben geïnspireerd om mensen op dit pad te begeleiden, om de schoonheid in elk mens te zien.

Tantra en seks

Tantra werkt met onderwerpen die dicht bij je liggen, waar je van nature belangstelling voor hebt. Seksualiteit hoort daarbij. Seksualiteit is een uitdrukking van het mysterie. Het is een mogelijkheid om het mysterie te belichamen en in de wereld te brengen. Wel is het van belang dat er met vitale levensenergie (ook seksuele energie) zeer zorgvuldig en bewust wordt omgegaan. Er is zowel aandacht voor eventuele blokkades, als voor het vrijelijk stromen. De nadruk ligt op aanwezigheid zelf en niet op technieken of het uitleven van de (seksuele) energie.

We ondersteunen je bij dit onderzoek en ontdekken van dit vaak gevoelige, kwetsbare gebied om jou zo volledig mogelijk in contact te laten zijn met jezelf en je omgeving. Jezelf accepterend met alles wat er is.

Tantra en de ander

Tantra benadrukt dat alles wat je zoekt in jezelf te vinden is. Tantra helpt je aandacht naar binnen te richten om het mysterie in jezelf te vinden. Dit bevrijdt je van de misvatting dat de sleutel tot vervulling bij anderen ligt.
Dit betekent niet dat je je terug zou moeten trekken uit de wereld. Je kunt in de ontmoeting met anderen ongelooflijk veel leren over jezelf en grote vreugde en diepte ervaren.
Het is voor de moedige mensen die niet bang zijn om ja te zeggen tegen alle aspecten van het leven.

Tantra is expressief, omdat het ons voortdurend in contact brengt met kwaliteiten die ons tot eenheid laten vallen…

Ter afsluiting

Waarom op het tantrische pad?
Pas op! Door Tantra kun je open, liefdevol en authentiek mens worden. Ergens ga ik ervan uit dat je dat al bent en door Tantra komt het meer tevoorschijn. Tantra gaat over je volle potentie leven. Het stelt niets uit, maar je gaat het onmiddellijk aan. Tantra maakt je gevoeliger en brengt je ook meer in het hier en nu. LEEF, LEEF NU!

Back to top